Városgondnokság

Komló, Kossuth L. u. 19

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 15:00

 

Tel.: 72/739-229,  +36 30 972 4072

Költségvetési adatok 2020

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
2020. évi költségvetése
   
   
Kiadások Eredeti előirányzat (eFt)
 
   
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 119 580
Külső személyi juttatások 2 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 280
Dologi kiadások 281 748
Felújítások 3 000
Beruázások 7 540
   
Összesen: 436 748
   
   
Bevételek Eredeti előirányzat (eFt)
 
   
Működési bevételek 84 166
Finanszírozási bevételek 352 582
   
Összesen: 436 748

 

2020. I. negyedévi költségvetés teljesítése
   
   
Kiadások Teljesítés (eFt)
 
   
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 89 108
Külső személyi juttatások 1 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 045
Dologi kiadások 45 949
Felújítások 0
Beruázások 1 338
   
Összesen: 148 652
   
   
Bevételek Teljesítés (eFt)
 
   
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 71 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 402
Működési bevételek 23 084
Finanszírozási bevételek 160 823
   
Összesen: 255 550